Strona Główna
O Firmie
Usługi
Klienci
Wsparcie
Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Biuro
64-920 Piła
ul. Buczka 2/4
tel. (0-67) 212 83 83
kom. 0 605 899 643
Formularz kontaktowy   
AUDYT
Audyt – ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej. Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat osoby / organizacji / systemu itd. w ramach oceny w oparciu o przeprowadzone testy. Ze względów praktycznych, celem audytu jest dostarczenie tylko racjonalnego zapewnienia, o braku istotnych błędów. Dlatego w audycie stosowane są często statystyczne metody doboru próby do badania.

 

 
 
© EURO-EKSPERT
Firma Usługi Klienci Mapa dojazdu Wsparcie Kontakt
 
Biuro rachunkowości i audytu "Euro Ekspert" jest firmą audytorską świadczącą usługi w zakresie audytu finansowego, badania sprawozdań finansowych,
prowadzenia ksiąg rachunkowych, nadzoru nad księgami oraz doradztwa podatkowego. Firma powstała w 2003 roku wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 2845. Numer wpisu do ewidencji dz. gosp. 18156 Urząd Miasta Piły. 

Właścicielem firmy jest biegły rewident Łucja Lipińska, która uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta w 2003 roku zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy o biegłych rewidentach - numer legitymacji: 9980/7456.

Firma zatrudniana do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych na podstawie umów cywilno-prawnych biegłych rewidentów posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych, podmiotów gospodarczych różnych branż i różnych form prawnych.

Współpracujemy i wymieniamy doświadczenia z innymi firmami audytorskimi.
Naszą rolę audytora pojmujemy szeroko. Nieodłącznym elementem naszej pracy jest wspieranie zarządu w działaniach mających na celu osiąganie sukcesu.

Stanowimy merytorycznie dobrze przygotowany, dynamiczny zespół, z przyjemnością służymy radą i pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów z
zakresu rachunkowości i podatków.
Zapraszamy do naszego biura w Pile.
Ul. Buczka 2/4
 
Biuro Rachunkowe. Piła. Audyt. Sprawozdania finansowe, księgi, podatki księgowość, podatki, ekspertyzy
statystyka
Projekt, realizacja: ARTON MEDIA

Projekt, realizacja: ARTON MEDIA